Νέα - Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ' αριθμ. 17/21-10-2014 απόφαση του, παρατείνει την προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εατιρείας εως 23/12/2014.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»...