Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»...

Το Ελαφρύτερο γιαούρτι της ΤΡΙΚΚΗ. Μέχρι χθές το ζητούσατε με την επωνυμία ''κατ' οίκον''. Στο εξής θα το απολαμβάνετε με την επωνυμία ''ΕΝΑ 1%'' στην χαρακτηριστική γαλάζια συσκευασία του. Θρεπτικό, γευστικό και πάνω...