Ποιοτικά... και με τη βούλα!

Ο όρος, ποιότητα, στα προϊόντα της ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. είναι απόλυτα συνδεδεμένος με αυτά. Από την προ-παρασκευή έως και την κατανάλωσή τους.

Εκείνο όμως που επισφραγίζει το παραπάνω δεν είναι άλλο, από τα ποικίλα ποιστοποιητικά με τα οποία εξασφαλίζεται στο ακέραιο η ένδειξη: Ποιοτικό προϊόν.

Πιστοποιητικά που θεμελιώνουν την προστασία του προϊόντος στη γέννησή του. Δηλαδή, στην ίδια τη φάρμα με τον έλεγχο των ζωοτροφών (NON GMO) και στη συνέχεια σε όλες τις διαδικασίες (στάδια) παραγωγής με όλες τις παραμέτρους ασφαλείας που απαιτούνται, από ένα υπεύθυνο επιστημονικό δυναμικό της Συνεταιριστικής Γαλακτοβιομηχανίας καθώς, κι από έναν υπερσύγχρονο μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. και ΠΟΙΟΤΗΤΑ ή και το αντίστροφο, σημαίνει το ίδιο και το αυτό !