Η Εταιρεία

Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1960 από την Αγροτική Τράπεζα και την Ενωση αγελαδοτροφικών Συν/μών της Δυτικής Θεσσαλίας.

Συστήθηκε στις 16/11/2012 προερχόμενη από μετατροπή της "κοινοπραξίας ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών Τρικάλων - Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και 19 του Ν. 4015/2011.

Την επωνυμία δανείζεται από την ομηρική ονομασία της πόλης των Τρικάλων, Τρίκκη.
 
Πρωταρχικός στόχος ήταν και παραμένει η διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τα πιστοποιητικά ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων: ISO 9001-ISO 22000 (HACCP).
 
Eπεξεργάζεται γάλα αποκλειστικά ντόπιο ελληνικό από συνεταιριζόμενους παραγωγούς, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από κτηνοτροφικές μονάδες της Δυτ.Θεσσαλίας πιστοποιημένες για τη μη χρήση μεταλλαγμένων ζωοτροφών.
 
Κόντρα στην εποχή της αμφισβήτησης του γνήσιου και καλού, η ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. αντιπαραθέτει όχι μόνον την καλή της φήμη αλλα, …τα ίδια της τα προϊόντα.
 
Τη γαλακτοβιομηχανία της «ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» θα τη βρείτε στο 2ο χλμ.της Εθνικής Οδού Τρικάλων- Καρδίτσας στις παρυφές της πόλης των Τρικάλων.
 
Στεγάζεται σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ οι οποίες μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: Τμήμα παραλαβής γάλακτος και ποιοτικού ελέγχου. Τμήμα τυροκόμισης, συσκευαστήριο, ψυκτικοί θάλαμοι, τμήμα παραγωγής γιαουρτιού, τμήμα παραγωγής εμφιαλωμένων προϊόντων, τμήμα βιολογικού.
 
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι ο πλέον σύγχρονος και η λειτουργία του βασίζεται στια πιο εξελιγμένα συστήματα εφαρμογών του κλάδου. 
 
Η μηχανολογική υποδομή και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και ασφάλειας τροφίμων, βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα.
 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. είναι ο πρόεδρος της Ένωσης – Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων κ. Αχιλλέας Λιούτας.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. είναι 5μελές και αποτελείται από τους:
  1. Ιακωβάκη Δημήτριο
  2. Βράντζα Κων/νο
  3. Μαράβα Κων/νο
  4. Ντάκο Στέφα
  5. Τσίγκα Κων/νο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 768.167,40€ και κατανέμεται σε 10.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 76,74€ εκάστη.

Βρείτε μας στο χάρτη!

Δείτε φωτογραφίες μας!